Jdi na obsah Jdi na menu
 


buňka

10. 12. 2010

BUŇKA

pojem-označení předmětu nebo tématu

molekulární biologi-studuje projevy života na molekulární úrovni

morfologie-zabývá se tvarem a stavbou organismů

histologie-nauka o pletivech a tkáních mnohobuněčných organismů

anatomie-zabývající se vnitřní stavbou a formou orgánů rostlin i živočichů včetně člověka

cytologie-nauka o buňce

fyziologie-nauka studující funkce a životní procesy v organismu

ontogeneze-věda o vývoji jedince

fylogeneze-věda o historickém vývoji organismu

embryologie-věda o zárodečném vývoji organismu

genetika-nauka o dědičnosti a proměnlivosti

ekologie-věda studující vztahy organismů k prostředí,ve kterém žíjí

etologie-nauka o chování organismů

biosféra-živý obal Země

vývoj organismu-zdokonalování org.

růst organismu- zvětšování org.

metabolismus-výměna látek a energie s prostředím

adenosintrifosfát=ATP-universální dodavatel energie

biogenní prvek-tvořící živé organismy

esenciální aminokyseliny-základní AMK

bimolekulární film-molekuly lecitinu

nukleotid-základní,stavební a funkční jednotka DNA

globulární-klubíčkovitý

fibrilární-vláknitý

autoreplikace-kopírování sebe sama

polysacharidy-spousta sacharidů za sebou

polynukleotid-hodně nukleotidů za sebou

komplementární báze-doplňování a přitahování

semipermeabilní-výběrově propustná

prokaryota-nemají jádro oddělené memránou+nemají membránové struktury v buňce

eukaryota-mají jádro oddělené membránou+mají membránové struktury v buňce

mitochondrie-oválná tšlíska v cytoplazmě

plastid-rostlinné oválné tělísko v cytoplazmě

lysozom-váčky s enzymy+rozkládají látky

ribozom-drobné kuličky v cytoplazmě+zde vznikají bílkoviny

vakuola-rostlinné buňky+větší váčky s enzymy

cytoskelet-vystužení

difůze-samovolné smíchávání látek

osmoza-prostředí spolupropustnou membránou

hypotonický roztok-způsobuje zvětšování buňky

hypertonický rotok-způsobuje zmenšování buňky

izotonický roztok-stejná koncentrace látek

fagocytoza-velmi rychlá pynocytoza

sekrece-látky potřebné

exkrece-látky nepotřebné

autotrofní-dokážou si vytvořit organické látky(rostliny a některé bakterie)

heterotrofní-nedokážou si vtvořit organické látky(živočichové,houby,některé bakterie)

fotosyntéza-oxid uhličitý+ voda→ glukoza+kyslík

aerobní-za přístupu vzduchu

anaerobní-za nepřístupu vzduchu

mitoza-nepřímé dělení

meioza-redukční dělení

diploidní-plný počet chromozomů

haploidní-poloviční počet chromozomů

diferenciace-nestejnoměrné rozdělení dceřinných buňek od mateřské

hometypická část-fáze stejná(podobná) mitoze

heterotypická část-fáze rozdílná(odlišna) od mitozy

 

 
 

 

Poslední fotografieStatistiky

Online: 1
Celkem: 47718
Měsíc: 144
Den: 13